Uppdrag för snickare

Att jobba som snickare är ofta omväxlande och kul för den som gillar att jobba med trä och sina egna händer. Det finns särskilda utbildningar och många går också som lärlingar bredvid erfarna snickare och får på så sätt lära sig många olika moment inom yrket. För det finns väldigt många och en skicklig snickare ska kunna lite av varje. Sedan finns det också särskilda yrkesgrenar inom snickaryrket som sticker ut lite och kräver mer än normalt av en hantverkare. Både båtbyggare och möbelsnickare anses allmänt vara yrken som verkligen kräver lite extra av utföraren. Det blir många detaljerade moment och gränsar ibland till rent konstnärskap. De svepande linjerna i ett båtskrov eller utformningen av ett möblemang som i detalj anpassas efter det rum det ska finnas i är ett hantverk som inte alla snickare klarar av.

Bygga hus eller renovera

Några av de vanligaste uppdragen som snickare får är nog att bygga hus eller andra byggnader och uthus. Renoveringsprojekt är också vanligt, då kan det handla om att bygga om inuti ett hus genom att flytta väggar men det kan också vara fråga om att renovera fönster eller lägga ett nytt tak. En del renoveringsarbeten kräver nära samarbete med andra yrkesgrupper som elektriker eller VVS-montörer vid exempelvis köksrenoveringar med ny rördragning och belysning.