Laga tegeltaket – du tjänar på det!

Börjar tegeltaket på stugan bli gammalt och behov finns för takrenovering stockholm? Eller är det dags för en årlig kontroll? Ett läckande tak blir både dyrt och kan skapa långvariga problem, därför bör du kontrollera taket då och då. Om du har ett tegeltak kan det behöva lagas ibland, och det gör man enklast genom att byta ut de trasiga tegelpannorna.

Teglet skyddar mot väder och vind

Tegelpannorna ligger på två lager med läkt som “stagar upp” pannorna och skapar en luftränna mellan takpappen och tegelpannans undersida. Om fukt skulle ta sig förbi tegelpannorna stoppar takpappen processen. Ett tegeltak behöver förr eller senare bytas ut, delvis eller helt och det bästa är att anlita takläggaren. En yrkesman kan också kontrollera läkten. Det är lämpligt att kontrollera taket en gång per år. Du, eller någon du anlitar, behöver klättra upp på taket för att kontrollera om det finns skadade takpannor, eller om de lossnat. Titta också efter om det finns fuktansamlingar, detta kan indikera att konstruktionen av taket är felaktig och kanske behöver justeras. Se till att städa taket, borsta bort skräp som kan samlas i vrår där fukten sedan får fäste.

Vad kostar det att laga tegeltaket?

Tegel är oftast dyrare än flera av de andra takmaterialen, men det håller länge och är väldigt snyggt och klassiskt. Materialkostnaden kan variera från 100 kronor och upp till några hundra per kvadratmeter, exklusiva tegelpannor kan bli ännu dyrare. Arbetskostnaden kan variera ganska mycket beroende på hur mycket som ska lagas; ett tak som ska bytas ut helt kan dra iväg i ett par hundra arbetstimmar eller mer. Takläggare kan kosta runt 500 kronor per timme och det kan visa sig kostnadseffektivt på sikt att anlita en yrkesman.

Hur reparerar man tegeltaket?

Även om du anlitar en takläggare är det bra att ha kontroll på processen vid tegelbytet, lite likt vid virtuell vadslagning och spel. När de gamla pannorna tagits bort ska den underliggande konstruktionen genomgå inspektion och repareras om det behövs. Detta gäller oavsett om du lagar en del av taket eller byter hela. Läkt och nockbräda ska gås igenom och bytas ut om detta inte är torrt och friskt trä. Missfärgningar kan vara en varning. Kolla också vindskivorna och det underliggande taket. Om ett par enstaka tegelpannor ska lagas stagar man upp pannorna ovanför och drar ut de skadade pannorna för att sedan, efter kontroll av underlaget, skjuta in de nya pannorna. Om du har större områden som ska lagas, eller hela taket lägger man pannorna från det högra hörnet längst ner och arbetar sig uppåt. Ytterpannorna spikas fast för att övriga pannor ska hållas i position. Köp tegelpannor med färdiga hål. Avsluta på toppen med att lägga nockpannorna och se till att vindskivorna sitter korrekt. Och har du inte gjort detta förut – kontakta en takläggare för takrenovering i enköping!